Společnost s ručením omezeným

Změny v obchodním zákoníku po 1. 1. 2012

Autor: Mgr. Tamara Zuzčáková | Vloženo: 22.02.2012 16:30 | Přečteno: 45190x

Ke dni 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění obchodní zákoník a další právní předpisy. Pravděpodobně se jedná o poslední velkou novelu před platností a účinností nového zákona o obchodních korporacích, který byl dne 16.12.2011 schválen Poslaneckou sněmovnou ČR. Novela přináší především vyšší ochranu pro vlastníky nemovitostí, v nichž mají podnikatelé své sídlo, ale také ochranu samotných podnikatelů ve vztahu k veřejnosti. V tomto článku bych se ráda věnovala jen některým změnám, které tento zákon přinesl.

» Celý článek

Povinné ukládání firemních dokumentů do sbírky listin

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 14.02.2011 14:32 | Přečteno: 46915x

Revidovanou informaci ke stavu po 1. lednu 2014 najdete zde:

www.firemnipravo.com/article/povinne-ukladani-do-sbirky-listin-obchodniho-rejstriku-pro-korpo

» Celý článek

Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným

Autor: Mgr.Jiří Kania | Vloženo: 11.03.2009 21:05 | Přečteno: 47801x

Svolání valné hromady s.r.o.
Jednou z povinností statutárního orgánu je svolání valné hromady. Výslovně je tato povinnost ke svolání valné hromady uložena jednatelům v ustanovení § 128 odst. 1 obchodního zákoníku. Vedle jednatelů  společnosti je oprávněna ke svolání valné hromady i dozorčí rada, podmínkou je ovšem zmocnění k tomuto ve stanovách společnosti.

» Celý článek

Transformace živnostníka na s.r.o

Autor: JUDr. Jansa Lukáš | Vloženo: 27.02.2009 17:28 | Přečteno: 44947x

V praxi se často setkáváme, že celá řada subjektů podniká nejen v oboru informačních technologií (jako programátoři, webdesignéři apod.) na živnostenský list. Základním rizikem tohoto podnikání je odpovědnost podnikatele celým svým majetkem. Proto v určitém období se podnikatel – fyzická osoba (živnostník, ičař) rozhodne tato rizika snížit a transformovat své podnikání na společnost s ručením omezeným.

  

» Celý článek

Povinnosti jednatele společnosti s.r.o.

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 27.02.2009 16:18 | Přečteno: 45630x

Statutárnímu orgánu v základu přísluší činit veškeré právní úkony jménem společnosti. Činnost jednatele je v rámci přechozí věty zúžena tak, že samotný jednatel je oprávněn činit veškeré právní úkony jménem společnosti vyjma těch, které jsou svěřeny valné hromadě, případně i dozorčí radě, je-li zřízena. V jednotlivých ustanoveních (nejen) obchodního zákoníku nalezneme výčet řady povinností jednatele. Tento výčet však, vzhledem s samotné šíři záběru jednatelských povinností, nelze v žádném případě považovat za úplný. Význam výčtu povinností plynoucí ze zákona spočívá spíše v tom, že  jim tímto zákon přisuzuje zvláštní důležitost. Následující článek proto představuje výčet právě těch základních povinností jednatele, které zákon považuje za ztěžejní.

» Celý článek

< Předchozí | 1 | 2 | Další >

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz