Registrace ochranné známky

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 10.01.2015 11:19 | Přečteno: 45235x

Tento článek přibližuje přípravu registrace národní ochranné známky v České republice. Seznamuje zájemce o registraci s přípravou samotné ochranné známky, podkladů pro registraci. Upozorňuje na některá úskalí procesu registrace. V jiném článku pojednáváme o důvodech pro registraci ochranné známky a jejích výhodách.

 

 

Následující postup vychází z naší dlouhodobé praxe při registraci ochranných známek pro širokou veřejnost. Popisujeme průběh spolupráce při zastupování v registračním řízení.

 

V prvé řadě je nutno určit druh označení: slovní (např. název firmy, výrobku, služby, domény, sloganu), obrazové (logo, grafický prvek obalu, webových stránek apod.) nebo kombinované (kombinace předchozích, např. logo obsahující název výrobku). Registrovat lze i tvar nebo obal výrobku, nebo i jen typické barvy.

  • S volbou vhodného druhu známky, jakož i s rozhodnutím zda registrovat známku v barvě nebo černobíle poradíme již v úvodní fázi přípravy přihlášky. Pro podání přihlášky, zejména obrazové a kombinované známky pak potřebujeme její vyobrazení v elektronickém souboru s dostatečným rozlišením (např. PDF, JPG).

 

Dále je třeba určit třídy výrobků a služeb, pro které má být známka zaregistrována. Vychází se z mezinárodního třídění do 45 tříd. Ne vždy je jednoznačné, do které třídy patří váš výrobek nebo služba.

  • Se správným zatříděním vždy pomůžeme, když nám postačí pouze obecný popis výrobků a služeb, pro něž chcete známku zapsat. V ceně správního poplatku je zatřídění až do třech tříd, za další třídy se poplatek navyšuje.

 

Přihlašovaná známka nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být klamavá, nesmí obsahovat znaky vysoké symbolické hodnoty (např. náboženské symboly). Známku nelze zapsat, pokud přihláška nebyla podaná v dobré víře (např. pokud by se mělo zapsat dosud nechráněné označení, které je již příznačné pro konkurenta). Zejména však, známka musí mít rozlišovací způsobilost, tedy nesmí se jednat o označení obecné, používané v běžném jazyce pro daný typ služeb či výrobků.

  • Již v počátku přípravy registrace upozorníme na známku nevhodnou k zápisu.

 

Zápisu známky také brání existence starší stejné nebo zaměnitelné zapsané ochranné známky. V průběhu registrace má vlastník starší ochranné známky možnost podat námitky proti vaší registraci. Proto doporučujeme předem provést tzv. rešerši na případnou existenci starších kolizních známek. Tento postup je poměrně složitý, neboť je nutno hledat podobné známky nejen v české databázi, ale také mezi známkami mezinárodními a známkami EU, které jsou účinné i pro ČR. Pomocí rešerše se však lze vyhnout riziku neúspěchu při registraci.

  • Provedení rešerše poskytujeme jako doplňkovou službu. Rovněž zastupujeme přihlašovatele v řízení o námitkách vlastníka starší známky proti probíhající registraci.

 

Hotovou přihlášku s přílohami doručíme Úřadu. Do datové schránky nám je doručeno potvrzení o podání a variabilní symbol k úhradě poplatku. Ihned vám zašleme pokyny k provedení správné platby poplatku. Následně vás zastupujeme v celém řízení, které zpravidla trvá asi 6 - 12 měsíců. Průběžně vás informujeme o stavu řízení, a po skončení registrace vám zašleme vydaný certifikát. Registrace známky je účinná již od doby podání přihlášky a platí 10 let.

  • K zastupování v řízení budeme od vás potřebovat plnou moc, jejíž formulář vám zašleme.

 

Zápisem známky naše služby nekončí. Po domluvě hlídáme konec platnosti známky, případně podáme návrh na prodloužení. Velmi žádanou službou je rovněž hlídání známky (kontinuální rešerše) z pohledu, zda jiná osoba nepodala přihlášku podobné (kolizní) známky, podání námitek proti takové přihlášce, nebo návrhu na její výmaz, pokud již došlo k jejímu zápisu.

 

Základní cena registrace národní ochranné známky (platné na území České republiky) s naší asistencí:

  • cena za naši službu, včetně zastoupení v procesu registrace: 5.000,- Kč + DPH
  • správní poplatek placený úřadu (za 3 třídy výrobků a služeb): 5.000,- Kč (není DPH)
  • poplatek 500,- Kč za každou další třídu navíc

 

Provádíme rovněž registrace známek pro EU, mezinárodních známek (celosvětově) nebo národních známek v jiných zemích. Bližší informace o našich službách a cenách můžete nalézt na speciálních stránkách pro registraci ochranných známek.

 

registrace ochranné známky ochranne znamky

 

V případě zájmu o registraci nebo informace nás můžete jednoduše a hned kontaktovat na emailové adrese lawyer@lawyer. cz.

 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazu k tématu článku kontaktujte lawyer@lawyer.cz

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz