Náhrada škody způsobené podnikatelům krizovými opatřeními je povinností státu

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 25.03.2020 14:54 | Přečteno: 1504x

 

Krizová opatření vyhlašovaná vládou v souvislosti s epidemií koronaviru drasticky zasahují do chodu mnoha podniků. Zejména uzavřené restaurace a prodejny počítají se značnými ztrátami. Podle krizového zákona je však stát povinen nahradit škody způsobené v souvislosti s nařízenými zákazy a omezeními. Naše advokátní kancelář nabízí podnikatelům pomoc při uplatnění práv na takovou náhradu.

 

Zákon1) dává vládě právo na vyhlášení nouzového stavu a vydávání krizových opatření, kterými se fyzickým i právnickým osobám ukládají zákazy a povinnosti k odvrácení příčiny nouzového stavu a snižování dopadů na společnost. Stát tak má prostředek k ochraně veřejných zájmů, zejména života a zdraví obyvatel. Je zřejmé, že taková omezení, které jsou ve prospěch celku, omezují některé osoby více než ostatní. Zákon proto stanoví povinnost státu odškodnit ty, kterým krizová opatření způsobila újmu.


Jak by tedy měli podnikatelé nyní postupovat, aby mohli uplatnit právo na takovou náhradu? Zpracovali jsme podrobný návod, který zájemcům zdarma zašleme. Níže uvádíme některé základní body.
 

V prvé řadě je nutné vzít v úvahu, že se nahrazuje pouze škoda vzniklá v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními, tj. omezeními která v souladu s krizovým zákonem oficiálně vyhlásila vláda (případně jiný kompetentní orgán, např. krajský úřad). Nenahrazuje se tedy škoda vzniklá s epidemií koronaviru jako takovou (např. dobrovolně zrušené pracovní směny, pokles odbytu podniků, které nebyly povinně uzavřeny, pokles výroby v souvislosti s péčí zaměstnanců o dítě).


Je tedy třeba zkoumat, které krizové opatření se na váš podnik vztahuje, a jaká škoda vznikla konkrétně s takovým opatřením. Vláda vyhlašuje krizová opatření svými usneseními, kompletní přehled je např. zde. U podnikatelů se bude jednat zejména o opatření související s uzavřením provozoven restaurací, maloobchodních prodejen zboží a služeb, zákazu veřejných akcí.


Podnikatel postižený krizovým opatřením pak musí co nejpřesněji zjistit vzniklou škodu. Nejčastěji se bude jednat o ztrátu na majetku (např. prošlé zásoby potravin v restauraci, nutné výdaje na vyšší ochranu majetku) a ušlé příjmy. Jelikož je to podnikatel, kdo musí výši škody prokazovat, je důležité, aby dostatečně škodu zdokumentoval. Proto doporučujeme již nyní vést přehled o vznikajících škodách. Především by se měl zdokumentovat stav před účinností krizového opatření (např. pravidelná výše tržeb v restauraci / prodejně) a následná ztráta těchto příjmů. Dále by se měl zdokumentovat stav nutné likvidace prošlých potravin a jiných zásob). V úvahu mohou přicházet i jiné formy škod, proto i k nim je třeba opatřit potřebnou důkazní dokumentaci. K důkazu mohou sloužit kromě účetních dokladů a výkazů také foto / video záznamy (o uzavření prodejny, o likvidaci zásob), likvidační protokoly, faktury za nezbytné služby (např. dodatečné zabezpečení provozovny). Od konečné výše škody bude nutno odčíst to, co podnikatel ušetřil (např. na nespotřebovaných energiích, státem kompenzovaných mzdách apod.). Každý obor podnikání patrně bude řešit odlišné formy škod a jejich prokazování – k této otázce vám můžeme poskytnout odborné konzultace.


Zjištěnou škodu je nutno uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení ve lhůtě 6 měsíců od zjištění výše škody, nejpozději do 5 let od vzniku škody. Bez tohoto právo zanikne, je proto důležité věnovat pozornost správnému sestavení písemnosti, kterou se nárok uplatňuje, a zaslat ji správnému orgánu (zpravidla se bude jednat o Vládu České republiky, avšak mohou existovat výjimky). Při uplatnění práva vás může naše advokátní kancelář zastoupit, čímž se rizika minimalizují.


V současnosti nabízíme podnikatelům pomoc při posouzení a přihlášení nároků na náhradu uvedených škod. Na žádost zašleme bezplatně podrobnější informaci k právním otázkám, návodem jak postupovat a nabídkou další pomoci naší kanceláře.
 

V případě zájmu nás kontaktujte na: mokry@lawyer.cz
 


Právní upozornění:
Žádná část uvedeného textu nemůže být brána jako rada, návod nebo doporučení. Práva na chyby a neúplnost informací jsou plně vyhrazena. Právní možnost vymáhání škody popsaná výše vychází z právního názoru naší kanceláře. V soudní praxi však zatím nebyly řešeny podobné případy odškodnění, nelze tedy predikovat výsledek rozhodování soudů v těchto otázkách. Očekáváme, že stát, potažmo soudy budou v poskytování odškodnění velmi restriktivní (za účelem minimalizace dopadu na veřejné rozpočty), proto je důležité mít škodu skutečně detailně odůvodněnou a doloženou.

1) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

 

 

 

V případě dotazu k tématu článku kontaktujte lawyer@lawyer.cz

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz